0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR:

1.1. SATICI:

Ünvanı: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No:22 - 41420 Çayırova/Kocaeli
Telefon: +90 (0262) 676 90 90 
E-posta: info@porsche.com.tr
Mersis No: 0-3090-1147-1300010
Web: www.dogusotomotiv.com.tr

1.2. ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı:.............

Adresi:.............

İşbu Sözleşme'de DOĞUŞ OTOMOTİV "Satıcı" ve MÜŞTERİ "Alıcı" olarak anılabilecektir.

MADDE 2- KONU:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait Porsche Shop internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu Sözleşme'nin tarafları, iş bu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN:

3.1- Sözleşmeye konu olan ............. ürün veya ürünlerinin Katma Değer Vergisi (KDV) dahil toplam fiyatı .............TL'dir. Söz konusu ürün veya ürünlerin özellikleri, ağırlık, boyut, malzeme veya renkleri, Porsche Shop web sitesi üzerinde bulunan Ürün Detay sayfalarında belirtildiği gibidir.

MADDE 4- ÖDEME ŞEKLİ:

Porsche Shop internet sitesinden kredi kartı (Visa,Mastercard,American Express) ve promosyon kodu ile alışveriş yapılabilmektedir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmemektedir.

Mümkün olan taksit adetleri, seçilen kredi kartına göre değişebilmekte ve alışveriş süreci içinde görülebilmektedir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, satıcının bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka ile müşteri arasında kredi kartı üyelik sözleşmesi gereğince belirlenen prosedür uyarınca yapılacaktır.

Alıcının geri gönderdiği ürün/ürünler, satıcı tarafından iade işleminin onaylanması durumunda 14 gün içinde "ürün bedeli" alıcıya geri ödenecektir. Ödeme şekli "Kredi Kartı" ve tercih "Para İadesi" ise; ödeme online olarak kredi kartına yapılacaktır. Ödemenin hesaba yansıması bankaların işlem sürelerine göre farklılık gösterebilir. Eğer satın alma sırasında "indirim kuponu" kullanıldıysa, yeni bir siparişte kullanılmak üzere tanımlanan yeni bir indirim kuponu Hesabım sayfasından görüntülenebilecektir.

MADDE 6- TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ:

Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile Alıcı'nın, satın alma esnasında seçtiği Teslimat Adresine elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürün irsaliye ile teslim edilecek ve ardından Fatura, satın alma esnasında Alıcı tarafından seçilen Yetkili Satıcı tarafından kesilerek yine Alıcı'nın belirlediği teslimat adresine yapılacaktır.

Kargo ücreti Porsche Shop tarafından karşılanmakta ve ürün bedeline dâhil edilmemektedir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER:

7.1- Alıcı, Porsche Shop internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

7.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgilendirme formu içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki yetkili kişi/kuruluşa teslim edilir.

7.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

7.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7.6- Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya geri gönderilmesi zorunludur.

7.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için Satıcı'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcının, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğan hakları saklıdır.

7.8- Alıcı, Porsche Shop web sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerle ilgili bilgi almak, şikayet ve itirazlarını iletmek veya kanuni cayma hakkını kullanmak amacıyla dilediği zaman +90 212 335 04 05 no'lu Destek Hattı'nı arayabilir.

MADDE 8- CAYMA VE İADE PROSEDÜRÜ:

Alıcı ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Alıcı ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

i. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcıya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

ii. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller:

Cayma Hakkının istisnaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15.maddesinde belirtilmiş olup, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

i. Cayma Hakkının Kullanımı:

Cayma hakkını kullanma kararı alan alıcı, bu kararını +90 212 335 04 05 no'lu Destek Hattı'na veya info@porsche.com.tr e-posta adresine bildirmelidir. Alıcı, teslim aldığı ürünü ve faturayı, satın alma işlemini gerçekleştirmek için seçmiş olduğu Yetkili Satıcı'ya ulaştırmalıdır. Bunun için anlamalı taşıma firması UPS olarak belirlenmiştir.

ii. Cayma Hakkını Kullanan Tüketicinin yükümlülüğü:

Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

MADDE 9- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

Tarafların iş bu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 10- MÜCBİR SEBEPLER:

Satıcının iş bu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcının hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Haklarını kullanması sebebiyle satıcının herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içerisinde kendisine ödenir (kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür Alıcı tarafından kabul edilir).

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK, KABUL VE SAKLAMA:

İş bu "Mesafeli Satış Sözleşmesi" Satıcı tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İş bu sözleşme 3 yıl boyunca Satıcı tarafından elektronik ortamda muhafaza edimekte olup, alıcı tarafından talep edildiği takdirde ulaşma imkanı bulunmaktadır.

SATICI: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

ALICI :.............

Tarih :.............