Alışveriş sepetinizde ürün yok.
Porsche Driver's Selection

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1- Sözleşme konusu mal veya hizmetlerin nitelikleri:

Sözleşmeye konu olan .................................... ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dahil toplam fiyatı ...........TL'dir. Söz konusu ürün veya ürünlerin özellikleri, ağırlık, boyut, malzeme veya renkleri, Porsche Shop web sitesi üzerinde bulunan Ürün Detay sayfalarında belirtildiği gibidir.

Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

İş bu "Bilgilendirme Formunda" belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlilik süresi 30 gündür.

2-Ödeme Şekli:

Porsche Shop web sitesi üzerinden yapılan alışverişlerde Kredi Kartı (Visa, Mastercard, American Express) ve promosyon kodu ile alışveriş yapılabilmektedir.

Mümkün olan taksit adetleri, seçilen kredi kartına göre değişebilmekte ve alışveriş süreci içinde görülebilmektedir. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve firmamızın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı hesap özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka, taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3-Teslimat Şekli:

Paketleme, kargo ve teslim masrafları Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından karşılanmaktadır. Ürün bedeline dâhil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile Alıcı'nın, satın alma esnasında seçtiği Teslimat Adresine elden teslim edilecektir. Teslim anında Alıcı'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürün irsaliye ile teslim edilecek ve ardından Fatura, satın alma esnasında Alıcı tarafından seçilen Yetkili Satıcı tarafından kesilerek yine Alıcı'nın belirlediği teslimat adresine yapılacaktır.

Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk firmamıza aittir.

4-Cayma Hakkı:

"Tüketici ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir." Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

i. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.

ii. Cayma hakkının kullanılamayacağı haller:

Cayma Hakkının istisnaları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15.maddesinde belirtilmiş olup, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

iii. Cayma Hakkının Kullanımı:

Cayma hakkını kullanma kararı alan alıcı, bu kararını +90 212 335 04 05 no'lu Destek Hattı'na veya info@porsche.com.tr e-posta adresine bildirmelidir. Alıcı, teslim aldığı ürünü ve faturayı, satın alma işlemini gerçekleştirmek için seçmiş olduğu Yetkili Satıcı'ya ulaştırmalıdır. Bunun için anlamalı taşıma firması UPS olarak belirlenmiştir.

iv. Cayma Hakkını Kullanan Tüketicinin yükümlülüğü:

Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

5-Tüketicilerin şikâyet ve itirazları:

Alıcı, başvurularını, ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

SATICI:

Ünvanı: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Adresi: Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No:22 - 41420 Çayırova/Kocaeli
Telefon: +90 (0262) 676 90 90
E-posta: info@porsche.com.tr
Mersis No: 0-3090-1147-1300010
Web: www.dogusotomotiv.com.tr

ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı:

Tarih :.........................

*Ön bilgilendirme formu 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği" esas alınarak hazırlanmıştır